Congratulations ยินดีกับลูกแม่รำเพย

เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2023 19:10 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

Congratulations ยินดีกับลูกแม่รำเพย💚💛

เนื้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 143 รายการ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 44 รายการ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 31 รายการ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 24 รายการ

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 108 รายการ 75.52%
รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 21 รายการ 14.69%
รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 8 รายการ 5.59%
เกียรติบัตรเข้าร่วม จำนวน 4 รายการ 2.8%