กิจกรรมแนะนำการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับภูมิภาคแห่งประเทศไทย หลักสูตรเยาวชนจีนโพ้นทะเล ประจำปีการศึกษา 2567

เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2023 12:49 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

กิจกรรมแนะนำการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับภูมิภาคแห่งประเทศไทย หลักสูตรเยาวชนจีนโพ้นทะเล ประจำปีการศึกษา 2567

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการจีนโพ้นทะเล ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน จัดโดยงานแนะแนว ร่วมกับงานระดับชั้นม.6 ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566