การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2024 9:27 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Tianjin Polytechnic University และมหาวิทยาลัย Hebei University of Technology โดยได้รับการประสานงานจากโรงเรียนอบรมภาษา Tianjin Ruili Tiancheng Training School มหานครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน พร้อมแนะนำทุนการศึกษาต่อและกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมกษีรทัศน์