ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2024 9:30 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES (Test of Youth Exchange Scholarship) คะแนนสูงสุดระดับประเทศ 100 คนแรก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายมาวิน ซุ่นสั้น และ นายชนาวิทย์ อิทธิพรพิสิฐ ชั้น ม.4/1 และ เกียรติบัตรการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้แก่ ด.ช.ธาม จันทร์นวล ชั้น ม.1/3 ด.ช.ภูผา ภูผานี ชั้น ม.3/2 นายธนกฤต ธนาศรีวิไล นายนันธพัทธ์ วงศ์กำแหงหาญ น.ส.ทักษพร แสนทวี และ น.ส.สินิทธาอร ก้อนคำ ชั้น ม.6/5 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567