ครูดีในดวงใจศิษย์

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2024 9:32 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย
๑. นางสาวมณฑา จงศิริโชค
ครูงานแนะแนว
๒. นายธวัชชัย มีเปรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. นางสาวทิวาพร วานิช
ครูงานแนะแนว
ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูในดวงใจศิษย์” ครั้งที่ ๒๐ จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในวันครูแห่งชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗