วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2024 9:35 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครูแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ และร่วมแสดงความยินดีแก่ – นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น”
– นางอรวรรณ รัตนพิมาน ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”
– นางเสาวนิต เดชคง ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”
– นายธีระ ช้างแดง ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”
ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗