โครงการลับสมอง ประลองปัญญา ครั้งที่ 5 ปี 2567

เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2024 10:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการลับสมอง ประลองปัญญา ครั้งที่ 5 ปี 2567” เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก่อนสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งประเภทห้องเรียนทั่วไปและประเภทห้องเรียนพิเศษ โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567