รับทุนการศึกษา มูลนิธิพันเอกเกษม นันทกิจ ปี 2567

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2024 11:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวเฟื่องฟ้า กัณหาชัย ครูแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพันเอกเกษม นันทกิจ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ณ วัดสักใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567