การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูผู้ดูแลรับผิดชอบงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและนักเรียน เข้ารับการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ผ่านระบบ Google meet ณ ศูนย์การเรียนรู้ Library & Learning Space เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567