การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวิภาส สุชาติล้ำพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (Library and Learning Space Center) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567