กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม One Day Cultural Exchange Activities at DSN

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ Mr. Drake Lindsey นักเรียนแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมโครงการ AFS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ในกิจกรรม One Day Cultural Exchange Activities at DSN เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนวิชาภาษาไทยกับ ครูมีนราศี ถาวรสุข และ ครูชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ วิชาภาษาฝรั่งเศสกับครูรวิวรรณ แมลงภู่ และ วิชาอาหารไทยกับครูรังสรรค์ แจ้งจงดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567