โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล เเละนางสาวมณฑิรา ธัยบริบูรณ์กุล ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese One Day Trip กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น พระราชวังบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567