กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:27 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์