ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 13:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แสดงความยินดีแแก่ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน The EP/MEP English Skills’ Competition ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒ รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ และรางวัลเข้าร่วม จำนวน ๖ รายการ