ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 13:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุวัชชัย หมุนสมัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูที่ผลิตสื่อการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล: OBEC ACADEMY” ตามโครงการวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (งามวงศ์วาน) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567