ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 13:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และนายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการลุ่มบริหารวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศเหรียญทองมากที่สุด อันดับ 2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 71 และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (งามวงศ์วาน) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567