พิธีเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2024 8:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567