นำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 3 : นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2024 10:16 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชลิตา แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567