กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและมารยาทสากล (PROM NIGHT)

เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2024 10:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและมารยาทสากล (PROM NIGHT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมารยาททางสังคมที่เป็นสากลให้กับนักเรียน ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของโครงการห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี