ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 29 มีนาคม 2024 10:41 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กหญิงลภัสรดา สังข์สีเหลือบ ม.3/3
2. นายสุพิรักษ์ มีทับแล้ว ม.3/5
3. เด็กหญิงรักษยา ภูกองไชย ม.3/5
4. เด็กหญิงธมนณัฏฐ์ โฆษิตเตโช ม.3/6
5.นายวายุภักษ์ เทอดไทย ม.3/6

รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายภูธเนศ ชื่นใจชน ม.3/3
2. เด็กชายธราดล เตชะชุตินันท์ ม.3/5
3. เด็กชายณฐกรณ์ ไม้ไหว ม.3/6
ฝึกซ้อมโดย นางสาวชญามล เทียมผล, นางสาวสินี โดดหนู และนางสาวศรัณย์พร ธีระพัชรรังษี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์