พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2024 8:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจบการศึกษาทั้งสิ้น 1,060 คน (จบการศึกษาครบ 100 เปอร์เซ็นต์) โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567