กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2024 8:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันระหว่างครู นักเรียน รวมทั้งความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567