มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2024 8:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ เป็นประธาน พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้วเขียว-เหลือง พร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567