รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 9:27 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธ์ุ (มะเร็งปากมดลูก) สำหรับนักเรียนหญิงอายุ 12-20 ปี จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567