การฝึกอบรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 9:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู โดยมีลูกเสือ และเนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567