คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 9:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีจัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2567 ตลอดเดือนมิถุนายน เพื่อให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานพร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาสุขศรีการประชาร่วมใจ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567