ศึกษาดูงาน ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมนายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวมีนราศี ถาวรสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ ครูผู้สอนภาษาจีน ศึกษาดูงานด้านภาษาจีน การศึกษาภาษาต่างประเทศในสถานบันการศึกษาของประเทศจีน วัฒนธรรมจีน และเทคโนโลยีด้านการศึกษา ณ โรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน บริษัท iFLYTEK บริษัทปัญญาประดิษฐ์ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ในบริบทการสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และ โรงงานผลิตนม Haihe Milk ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม พ.ศ.2567