กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงศ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ เอื่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป, นายกิตติพงษ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม “กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์“ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567