ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายแซม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567