กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK ระดับ 3-4

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

 

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ HSK ระดับ 3-4 แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โชติกานต์ จิราลักษณ์สกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ Library and Learning Space เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567