กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปี 2567

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:25 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้งานนักศึกษาวิชาทหาร ไปกำกับติดตามดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปี 2567 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ปตอ.2 พัน 1รอ. ชั้นปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกย่อย ปตอ.2 พัน 4 และชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567