ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:27 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีแสดงความยินกับข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ที่ 198/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายพิทยากร มะลาหอม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ