การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:31 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานรักษาความปลอดภัยและงานอนามัย นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (Library and Learning Space center) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567