กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 9:16 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 11

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับคอนเสริตจากวงดนตรีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนบุรี และวง Room 39

ดนตรีต้านยาเสพติด 58 (17) ดนตรีต้านยาเสพติด 58 (2)