กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมค่าย Dek Com mini Camp#3

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 9:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมค่าย Dek Com mini Camp#3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ ด้านคอมพิวเตอร์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆ

พี่สอนน้อง 3 (8) พี่สอนน้อง 3 (85) พี่สอนน้อง 3 (14)