กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2015 15:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 11

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 5-18 สิงหาคม 2558

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันจำนวน 8 รายการ

 

  1. การประกวดหนังสือพิมพ์สิ่งแวดล้อม
  2. การประกวดพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์
  3. การแข่งขันปล่อยไข่ตกไม่แตก (บูรณาการสะเต็มศึกษา STEM)
  4. การปรวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
  5. การแข่งขันเครื่องบนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
  6. การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์
  7. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
  8. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

DSC_0043