โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผ่านการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 14:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปรากฎผลว่า ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ดาวน์โหลด : ผลประเมินสถานศึกษาระดับเขต.pdf (ขนาด 634KB)