รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประเทศ

เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2016 17:01 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Tonsai S.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Beam: Logic Gate

ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายไออุ่น นิราศ ม.5/1

นางสาวนภัสวรรณ นุ่มกัน ม.4/4