แนวปฏิบัติช่วง COVID-19​ เข้าสู่เว็บไซต์ สมัครสอบ PreDSN