» ผลงานนักเรียน

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับประเทศ

 …

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชนะเล…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...