เรื่องที่เขียนโดย Web Team 20

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและแนะแนว งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มบริหารวิชาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี นักเรียนผ่านเข้ารอบโครงการแข่งขันตอบปัญหาเคมีชิงโล่พระราชทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71⭐️ ….ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี…. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71⭐️ ….ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี…. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71⭐️ ….ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี…. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 งานห้องสมุด

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 งานลูกเสือ-เนตรนารี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...