เรื่องที่เขียนโดย Web Team 20

» ประกาศ​เผยแพร่​แผน​การจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ชุด​โต๊ะ-​เก้าอี้​ นักเรียน​ จำนวน​200​ชุด

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา​ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมติดตั้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» Announcement of Full-time Non-Native Mathematics Teachers Eligible Candidates

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ ปะจำปีงบประมาณ​ 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือน​ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภททั่วไป และสำรอง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...