เรื่องที่เขียนโดย Web Team 20

» เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือน​ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภททั่วไป และสำรอง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เมื่อ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน(อาคาร อบจ.นนทบุรี ๗๔๘)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กำหนดรับ ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน(อาคาร อบจ.นนทบุรี ๗๔๘)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ จำนวน 5 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์​นนทบุรี​เรื่อง​แนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​2019

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...