รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2017 15:58 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชุด  I want to be a/an Occupations in the future โดยนางสาวภัสรากรณ์  แม้นเหมือน

ดาวน์โหลด : รายงานการใช้สื่อ.pdf (ขนาด 315KB)