ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2017 16:00 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชุด I want to be a/an Occupations in the future. กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทส โดย นางสาวภัสรากรณ์  แม้นเหมือน

ดาวน์โหลด : ชุดการเรียนรู้.pdf (ขนาด 1.95MB)