» ข่าวสาร

» โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับการนิเทศห้องเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...