» ข่าวสาร

» แบบสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6) สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2564 และตรวจสอบรายชื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อมารับและชำระเงินตามวัน-เวลาที่โรงเรียนกำหนด

ขั้นต…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR-Code เพื่อเข้าชั้นเรียนพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...