เรื่องที่เขียนโดย phen

» การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 /2565

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมรณรงค์ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่น (Love Care ชวนเพื่อน คุยกัน 1,000 โรงเรียน)

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาวิชาหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความเสียใจ

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน “สืบสานการสวดโอ้เอ้วิหารราย”

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคณะสี ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมทดสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี

โรงพย…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นิเทศ เยี่ยมเยียน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» วันงดสูบบุหรี่โลก

งานรณ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...