เรื่องที่เขียนโดย phen

» ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การแข่งขันและการประกวดทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นิทรรศการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค้นพบพรสวรรค์ ปั่นอาชีพในฝัน

งานแน…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

8 กัน…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ตรวจสุขภาพนักเรียน

งานอน…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» วันแม่รำเพย

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ศึกษาดูงาน การจัดทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ระยะที่ 3 ในรูปแบบ Site Visit

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...