เรื่องที่เขียนโดย phen

» ภาพกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการเรียนด้วยระบบออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รับการตรวจเยี่ยมการเรียนด้วยระบบออนไลน์

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกลุ่ม Line ห้อง ตามรายชื่อของห้องเรียน เพื่อเช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์

แจ้งน…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศการจัดแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

ประกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แนวปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมอบรมครูสร้างสื่อออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» อบรมครูสร้างสื่อออนไลน์

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางประหัน ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

คณะคร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในการตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในการตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...