เรื่องที่เขียนโดย phen

» นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

นางสุ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

นายสม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สีชนิด Smart TV จำนวน 57 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอาคารที่จอดรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จ.๑๔๘/๖๔ การจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอาคารที่จอดรถ ตามประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมอาคารที่จอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การอบรมโครงการหัวใจไทยใสสะอาด รุ่น 5

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเกมออนไลน์

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกพลศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัล “ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน”

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การฝึกอบรมหลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

นายเธ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศเผยแพร่แผน Smart TV

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...