เรื่องที่เขียนโดย phen

» การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» List of qualified applicants for interview

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ TCAS

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ รายชื่อและแผนการเรียนนักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม.4

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MEP ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» Announcement of Debsirin Nonthaburi School Full-Time Native and Non-Native Speakers Teaching English Grammar

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจในการภารกิจของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณั…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดี

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...