» ผลงานนักเรียน

» ผลการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. เด…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (ส่วนภูมิภาค) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เด็กช…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.  เ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1. เด…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันอาหารคาวจานเดียวประเภทข้าวและอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รองชนะเลิศชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง แข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...